Skip to content
Drukgerede PDF
Drukgerede PDF

drukgerede pdf

In deze video-instructie laten we zien op welke wijze een drukgerede PDF direct vanuit Adobe InDesign gemaakt kan worden. Als eerste komt het downloaden van de gewenste voorinstellingen voor Adobe aan bod. In het tweede onderdeel wordt het exporteren naar drukgerede PDF getoond en in het laatste onderdeel de beoordeling van de PDF in Adobe Acrobat Pro.

  • Deel 2 | 06:45

    Exporteren naar drukgerede PDF

  • Deel 3 | 07:22

    Beoordelen in Adobe Acrobat Pro

 [table id=02-NL /]

© Lijnco 2020